Slimpie Nederland (onderdeel van Thijs Food Innovation B.V.), gevestigd aan Newtonstraat 42D, 1704 SB Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.slimpie.com
Slimpie Nederland (onderdeel van Thijs Food Innovation B.V.)
KvK nummer: 37100189
Newtonstraat 42D
1704 SB Heerhugowaard
072 74 000 40
info@slimpie.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Slimpie Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Leeftijdsklasse
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Uniek ID (zoals een Cookie ID)
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Jouw online voorkeuren
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Beeldmateriaal

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@slimpie.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Slimpie Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je kunt ons bellen, e-mailen of gebruik maken van social media om met ons in contact te komen. Om jouw contactverzoek af te kunnen handelen, worden persoonsgegevens verwerkt en bewaard tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad. Daarna zullen we de gegevens voor dit doel verwijderen. Wanneer je via social media met ons interactie hebt, zien wij natuurlijk je profielgegevens en je interactie voorbijkomen. Houdt rekening met de privacyvoorwaarden en bewaartermijnen van het platform en eventuele andere gebruikers.
 • Wanneer je meer informatie aanvraagt over onze dienstverlening, een offerte ontvangt, of als jij, of de onderneming waar je voor werkt, producten bij ons afneemt, of als je deelneemt aan een goede doelen actie, zijn jouw gegevens nodig om de overeenkomst uit te voeren. Wij bewaren deze gegevens totdat de dienstverlening is geëindigd, en maximaal 7 jaar daarna, om aan de wettelijke bewaarplicht van de Belastingdienst te voldoen.
 • Wanneer je bij ons een klacht indient over onze producten of bijvoorbeeld onze klantvriendelijkheid, dan bewaren wij jouw persoonsgegevens tot de klacht is afgehandeld en in verband met onze wettelijke bewaarplicht, tot 5 jaar daarna.
 • Via onze website of via een win-actie kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Wanneer je jouw toestemming hebt gegeven, nemen wij jouw e-mailadres op in onze lijst en ontvang je maximaal 2 keer per maand updates over onze dienstverlening, winacties, of andere interessante informatie. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken via de link in de e-mail, of door contact met ons op te nemen.
 • Voor het (eerlijk) laten verlopen van winacties vragen we jou om je persoonsgegevens te verstrekken. Je kunt niet meedoen met de actie, als je jouw persoonsgegevens niet verstrekt. Zonder jouw toestemming gebruiken wij deze gegevens niet voor andere doeleinden. We bewaren jouw gegevens tot maximaal 6 weken na afloop van de actie. Als jij de winnaar bent, bewaren wij jouw gegevens totdat je de winst in ontvangst hebt genomen en maximaal 2 jaar daarna.
 • Slimpie Nederland analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Als je jouw toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld via een quitclaim, gebruiken wij jouw beeldmateriaal voor onze commerciële uitingen. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken. Houd er rekening mee dat het intrekken van je toestemming niet werkt voor uitingen uit het verleden.
 • Wij maken gebruik van camerabeveiliging op ons buiten terrein, met ons gerechtvaardigd belang om onze eigendommen, medewerkers en bezoekers te beschermen. De beelden bewaren wij maximaal 4 weken, tenzij sprake is van een incident.

Solliciteren bij Slimpie

Je kunt bij ons solliciteren door jouw cv en motivatiebrief met ons te delen. Wij verwerken dan je NAWTE, geslacht, salarisindicatie, beschikbaarheid, eventueel opgegeven leeftijd, werkverleden en opleidingsverleden, plus eventuele andere verstrekte persoonsgegevens ter voorbereiding op een eventuele arbeidsovereenkomst. Wij bewaren deze persoonsgegevens voor dit doel maximaal 4 weken, tenzij je ons toestemming geeft om jouw gegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren wij jouw sollicitatie maximaal 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Slimpie Nederland verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, als je hier toestemming voor hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Slimpie Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van de diensten van:

 • IT-dienstverleners (zoals de hostingpartij en de websitebouwer)
 • Maildienstverlener
 • De leveranciers van de administratietools
 • Ingehuurde adviseurs en zzp’ers en influencers
 • Cookieverstrekkers
 • Online platforms welke wij inschakelen ter ondersteuning van onze diensten

Jouw persoonsgegevens, behoudens cookie-informatie, worden zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt. Wanneer wij er zeker van zijn dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen, kunnen we besluiten dienstverleners buiten de EER in te zetten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Slimpie Nederland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Slimpie Nederland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Statistische cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Wij en onze cookiepartners gebruiken marketingcookies (en vergelijkbare technieken) om content en advertenties te personaliseren en op jouw internetgedrag (op onze website en daarbuiten) af te stemmen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Onderaan deze privacyverklaring vind je een overzicht van cookies en kun je je gegeven toestemming beheren.

Jouw privacyrechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, beperking van de verwerking, of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Slimpie Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek voor het gebruik maken van een van jouw privacyrechten sturen naar info@slimpie.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou om jezelf te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

We doen er alles aan om je te helpen en te informeren, als je vragen hebt. Ben je niet tevreden of kom je er samen met ons niet uit? Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Slimpie Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website is bijvoorbeeld versleuteld middels een TLS-certificaat. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@slimpie.com.